Studie wijst uit dat patiënten met diabetes type 2 baat hebben bij een opvolging door de apotheker

ULiège, Multipharma en Comunicare maken resultaten van pre-experimentele studie bekend

België telt naar schatting 1 miljoen diabetespatiënten. ​ Een doorgedreven begeleiding door een gezondheidsadviseur en digitale toepassingen die hen helpen om bepaalde parameters te monitoren kunnen voor deze patiënten een wereld van verschil maken.

Daarom zette de ULiège in samenwerking met Multipharma en Comunicare een onderzoek op naar de impact van educatieve begeleiding door de apotheker in combinatie met het gebruik van een mobiele gezondheidsapplicatie bij diabetes type 2-patiënten.

De resultaten van dit onderzoek zijn bijzonder hoopgevend. Gezondheidscoaching door een apotheker, gecombineerd met het gebruik van een mobiele gezondheidsapplicatie, kan diabetes type 2-patiënten helpen om hun ziekte beter onder controle te houden.

Diabetes in opmars in België

In België zou naar schatting 8% van de Belgen diabetes hebben, wat overeenkomt met ongeveer 1 miljoen Belgen. In werkelijkheid ligt dit cijfer wellicht nog hoger, want één op de drie patiënten is zich niet eens bewust van deze diagnose. Door deze hoge en steeds stijgende cijfers en de mogelijke complicaties van deze ziekte, kunnen we stellen dat diabetes een reëel probleem voor de volksgezondheid is.

Multidisciplinaire aanpak is noodzakelijk

Het aanpassen van de levensstijl, indien nodig aangevuld met een behandeling met geneesmiddelen, voorkomt complicaties, verbetert de levenskwaliteit van de patiënt en vermindert het sterftecijfer. Om dit te bereiken is een multidisciplinaire aanpak van essentieel belang.

De apotheker kan – gezien zijn cruciale rol in de eerstelijnszorg – hierin echt een verschil maken. ​ Niet alleen door het verstrekken van farmaceutische zorg, maar ook door middel van educatieve sessies die de betrokkenheid van de diabetespatiënt bij zijn of haar eigen gezondheidszorg aanmoedigen, zeker bij het begin van de behandeling, wanneer een zorgtraject nog niet uitgestippeld is.

Samenwerking tussen ULiège, Multipharma en Comunicare

De ULiège zette in samenwerking met Multipharma en Comunicare en met de steun van Novo Nordisk een onderzoek op naar de impact van educatieve begeleiding door de apotheker en het gebruik van een mobiele gezondheidsapplicatie bij diabetes type 2 patiënten. De gebruikte applicatie heeft twee interfaces, één voor de patiënt en één voor de apotheker, en maakt communicatie tussen beide mogelijk. Dankzij deze toepassing kan de patiënt reminders instellen voor zijn geneesmiddeleninname, gezondheidsparameters invoeren of informatie over zijn pathologie raadplegen.

Het doel van deze begeleiding is om patiënten aan te moedigen om actief deel te nemen aan het monitoren van hun ziekte en om gunstige gezondheidsgewoonten aan te nemen, in het bijzonder om hun therapietrouw te vergroten.

Het doel van het onderzoek was het evalueren van het effect van de begeleiding op primaire eindpunten (HbA1c en MARS-5 score), die een goede inschatting geven van de therapietrouw, en secundaire eindpunten (HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, systolische en diastolische bloeddruk, BMI en tailleomtrek), die verband houden met de opvolging van de diabetespatiënt.

De kwantitatieve pre-experimentele studie werd uitgevoerd bij 66 patiënten, van wie er 50 de studie voltooiden en liep over een periode van zes maanden met drie dataverzamelingsperiodes ​ (bij de start, halverwege en op het einde van de studie).

De statistische analyses wezen niet meteen op een verbetering van de therapietrouw. Wél werden er significante resultaten waargenomen voor veranderingen in systolische bloeddruk en tailleomtrek. Ook alle andere onderzochte parameters, met inbegrip van HbA1c, vertoonden een positieve evolutie of stabilisatie tussen het begin en het einde van de studie.

Uit deze studie blijkt duidelijk dat de opvolging door een apotheker, in combinatie met het gebruik van een mobiele gezondheidsapplicatie, een gunstige invloed kan hebben op de zorg voor diabetes type 2-patiënten en op parameters die als cardiovasculaire risicofactoren worden beschouwd.


Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Nicolas Delhaye, Director Care & Quality Multipharma

Nicolas.delhaye@multipharma.be

+32 2 529 94 97


Over het Onderzoeksteam ULiège

Het onderzoek werd uitgevoerd door ​ Alice Lallemand | LinkedIn onder leiding van Geneviève Philippe | LinkedIn

Over Comunicare

Comunicare is een platform ontwikkeld door Comunicare Solutions, een start-up die gelooft dat patiënten mondiger moeten zijn in hun zorgtraject en ernaar streeft om mobiele applicaties aan te reiken die patiënteneducatie, therapeutische therapietrouw en door de patiënt gerapporteerde resultaten en ervaringen faciliteert, om zo een betere levenskwaliteit en een betere communicatie met zorgverleners mogelijk te maken.

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Multipharma

Multipharma is de belangrijkste coöperatie in de Belgische apothekerswereld. Als toonaangevende speler in farmaceutische zorgverlening, wil Multipharma de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg versterken om zo de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Hiervoor rekent Multipharma op haar netwerk van 243 apotheken en de expertise van meer dan 1800 medewerkers. Via een dynamische omnichannel-aanpak en doorgedreven technologische innovaties staan zij in nauw contact met de patiënten. Multipharma beschikt eveneens over een hoogtechnologisch distributiecentrum en 2 innovatieve IMV-centra voor het individueel verpakken van geneesmiddelen op maat van patiënten in woonzorgcentra en andere zorginstellingen.

 

Neem contact op met