Multipharma investeert in een apotheek op maat van de patiënt in Berchem

Opening donderdag 15 februari, 19.00 u – Statiestraat 51

Antwerpen – ​ februari 2024. Als belangrijkste patiëntencoöperatie in de Belgische apothekerswereld past Multipharma haar apotheeknetwerk voortdurend aan om beter te kunnen voldoen aan de veranderende noden en wensen van patiënten. Onderzoeksbureau iVOX [i] peilde in opdracht van Multipharma recent nog naar wat patiënten concreet verwachten van hun apotheker. Eén van de meest opvallende conclusies van het onderzoek is dat patiënten hun apotheker als een belangrijk “gezondheidsklankbord” en als de meest laagdrempelige zorgverlener zien. Dat heeft vooral te maken met de veranderde rol van de apotheker. Het takenpakket van de apotheker omvat immers zo veel meer dan het louter afleveren van geneesmiddelen. Steeds meer patiënten doen een beroep op hun apotheker voor onder meer vaccinatie, diabetes screening en coaching en medicatienazicht. Een aanpassing van de apotheeksetting is een logisch gevolg hiervan. In de Multipharma-apotheek in Berchem – één van de in totaal 30 Antwerpse Multipharma-apotheken - werd 400.000€ geïnvesteerd om nog meer te kunnen inzetten op zorgverlening.

 

Patiënten blijven trouw aan fysieke apotheek

30 Multipharma-apotheken in de provincie Antwerpen

Belgen zijn loyaal aan hun apotheker. Maar liefst 44% bezoekt maandelijks een fysieke apotheek. Bijna 70% van de apotheekbezoekers zweert zelfs bij één vaste apotheek. Met een netwerk van 243 apotheken wil Multipharma maximaal bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle patiënten. In de provincie Antwerpen heeft de patiëntencoöperatie momenteel 30 apotheken en wordt er voortdurend geïnvesteerd om de apotheken aan te passen aan de veranderde noden van de patiënten.

 

Succesvolle vaccinatiecampagne in de apotheek

Vaccinatie in de apotheek is sinds 2023 goed ingeburgerd. In de Antwerpse Multipharma-apotheken alleen al werden in 2023 maar liefst 3860 griepvaccinaties en 8354 Covid-19 vaccinaties uitgevoerd. Deze zorgverlening door de apotheker wordt erg geapprecieerd door patiënten. Uit het iVOX-onderzoek blijkt dat 70% van de Belgen het een meerwaarde vindt dat ze voor vaccinatie tegen Covid-19 en griep bij hun apotheker terecht kunnen.

 

Confidentiële ruimte en robot

Deze nieuwe zorgverleningstaak vraagt ook om een andere apotheeksetting. In Berchem – maar ook op tal van andere apotheeklocaties – krijgt de apotheek daarom een confidentiële zone, waar patiënten in alle discretie kunnen gevaccineerd worden, maar die ook een ideale setting is voor een vertrouwelijk adviesgesprek tussen apotheker en patiënt. Meer dan de helft van de Belgen geeft namelijk aan dat ze bij een medisch probleem of kwaaltje steeds vaker langsgaan bij de apotheker om advies te vragen (bron iVOX enquête 2023). Eén van de redenen hiervoor is dat de apotheker als de meest laagdrempelige eerstelijnszorgverlener beschouwd wordt (48,5 % van de respondenten).

Verder werd er ook geïnvesteerd in een robot om het afleveren van medicatie te vergemakkelijken, zodat de apotheker meer tijd kan voorzien voor specifieke zorgtaken. Voor een aantal van deze nieuwe vormen van dienstverlening krijgt de apotheker overigens nu ook een honorarium. Dit staat los van de aflevering van geneesmiddelen aan de patiënt, maar dient om de tijd die de apotheker besteedt aan deze dienst te vergoeden. Het verloningssysteem voor de apotheker evolueert dus meer naar een realiteit waarbij de zorgtaken worden vergoed en de economische marge op de verkoop van de producten minder speelt.

 

Gespecialiseerde opleidingen voor de apotheekmedewerkers

Naast de investeringen in de infrastructuur van de apotheek, wordt ook werk gemaakt van het verder opleiden van onze apotheekmedewerkers. Hierbij ligt de focus op het perfectioneren van de farmaceutische zorgverlening, die onlosmakelijk verbonden is met de aflevering van geneesmiddelen. Apothekers zijn immers een belangrijke schakel in de eerstelijnsgezondheidszorg. Steeds meer patiënten doen niet alleen voor vaccinatie een beroep op hun apotheker, maar ook voor andere zorgtaken zoals diabetes screening en coaching en medicatienazicht.

“Onze apothekers doen inderdaad zoveel meer dan het louter afleveren van geneesmiddelen”, benadrukt Geert Reyniers, CEO van Multipharma en zelf apotheker van opleiding. "Ze zijn in de eerste plaats zorgverleners, en een laagdrempelig aanspreekpunt voor wie met gezondheidsvragen zit. Ons beroep evolueert om in te kunnen spelen op de noden van de volksgezondheid. Ook in de toekomst willen we voor onze patiënten een belangrijk gezondheidsklankbord blijven en zullen we onze apotheken aanpassen aan de noden van onze patiënten. "

 


 

[i] Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Multipharma tussen 1 en 12 december 2023 bij 2.000 Belgen, representatief op geslacht, leeftijd, diploma en provincie.

 

 


Mieke Demeulenaere

Head of Communications & PR, Multipharma


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Multipharma

Multipharma is de belangrijkste coöperatie in de Belgische apothekerswereld. Als toonaangevende speler in farmaceutische zorgverlening, wil Multipharma de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg versterken om zo de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Hiervoor rekent Multipharma op haar netwerk van 243 apotheken en de expertise van meer dan 1800 medewerkers. Via een dynamische omnichannel-aanpak en doorgedreven technologische innovaties staan zij in nauw contact met de patiënten. Multipharma beschikt eveneens over een hoogtechnologisch distributiecentrum en 2 innovatieve IMV-centra voor het individueel verpakken van geneesmiddelen op maat van patiënten in woonzorgcentra en andere zorginstellingen.