Multipharma bouwt verder aan een toegankelijke gezondheidszorg

Kerncijfers

In 2023 heeft Multipharma cv voor het eerst de kaap van 500 miljoen EUR omzet overschreden door een omzet te realiseren van 517,139 miljoen EUR, wat een stijging betekent van 5,5 % tegenover 2022. ​

Het aantal medewerkers (uitgedrukt in VTE) op datum van afsluiting bedraagt 1.517 VTE, een daling met 0,8% tegenover eind 2022. Die daling moet worden gezien in samenhang met het effectieve aantal actieve apotheken, dat met 0,8% is afgenomen tot 243 op 31/12/2023.

Het resultaat (na belastingen) van de periode wordt afgesloten met een winst van 9,6 miljoen EUR wat overeenkomt met 1,8% van de omzet.

Ondanks de opeenvolgende gezondheids- en energiecrisissen en de inflatie van de voorbije jaren is de Multipharma Group op koers gebleven en sinds 2019 blijven groeien.

 

Laagdrempelig gezondheidsadvies

Ook in 2023 zien we dat de druk op het zorglandschap aanhoudt en de zorgbehoeften van patiënten veranderen. Uit recent onderzoek[i] blijkt dat meer dan de helft van de Belgen vindt dat de taak van de apotheker verder moet gaan dan alleen het verstrekken van medicatie en andere gezondheidsproducten. Ongeveer 55% van de Belgen geeft aan bij een medisch probleem of kwaaltje naar de apotheek te gaan voor advies. Een belangrijke reden hiervoor is dat de apotheker wordt gezien als de meest toegankelijke eerstelijnszorgverlener.

 

Maximaal bereikbaar

Met 4714 apotheken (bron Sirius Insight 2023) heeft België nog steeds één van de dichtste apotheeknetwerken in Europa. Belgische patiënten zijn loyaal aan hun apotheker en trouw aan hun fysieke apotheek. Maar liefst 44% bezoekt maandelijks een fysieke apotheek. Bijna 70% van de apotheekbezoekers zweert zelfs bij één vaste apotheek (bron: iVOX onderzoek 2023). ​ Door haar uitgebreid netwerk van 243 strategisch gelegen apotheken kan Multipharma maximaal tegemoetkomen aan de proximiteitswensen van de Belgische patiënten.

 

Eenvoudig geneesmiddelen en producten reserveren via de Multipharma-app of website

Multipharma vindt het ook belangrijk om via verschillende kanalen maximaal bereikbaar te zijn voor haar patiënten. Via de Multipharma-app of Online reservatie (multipharma.be) kunnen patiënten op een veilige en toegankelijke manier hun producten en – voorschriftplichtige en niet voorschriftplichtige - geneesmiddelen reserveren.

 

De apotheker als zorgvernieuwer binnen en buiten de apotheekmuren

Het takenpakket van de officina-apotheker (Ambulante Zorg) omvat veel meer dan het louter afleveren van geneesmiddelen. Steeds meer patiënten doen een beroep op hun apotheker voor onder meer vaccinatie, diabetes screening en coaching, rookstopbegeleiding, medicatienazicht en tal van andere diensten.

Maar ook buiten de apotheekmuren zet de zorgvernieuwing zich verder door. Met de komst van de Coördinerende en Adviserende Apothekers (CAA’s) werden er in de Residentiële Zorg verdere stappen gezet met betrekking tot het optimaliseren van de processen in verband met de voorbereiding van de geïndividualiseerde geneesmiddelen (IMV) tot aan de aflevering van die geneesmiddelen - en de daarbij horende specifieke farmaceutische zorgen - aan het bed van de patiënt. Zo kan de CAA bijvoorbeeld, in samenspraak met de CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts), medicatieschema’s analyseren en medicatie opstarten of afbouwen op maat van de patiënt. ​ Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel heeft Multipharma CAA’s ingezet en hun aantal neemt toe.

 

Het coöperatieve apotheekmodel: de sleutel tot een toegankelijke gezondheidszorg

Door haar unieke positionering en coöperatief statuut kan Multipharma ten volle inzetten op zorgmaximalisatie. Zo kan Multipharma het grootste deel van haar opbrengsten herinvesteren in de kwaliteit van het advies van haar apotheekteams, een betere opvolging van de patiënten en een efficiënte organisatie om snel te kunnen inspelen op de specifieke noden van patiënten. Zo bouwen we actief mee om de zorg toegankelijk te maken voor iedereen.

Als coöperatieve organisatie draagt Multipharma een grote verantwoordelijkheid om iedereen toegang te geven tot de beste gezondheidsadviezen en producten. ​ In 2023 gaf Multipharma een nieuw elan aan haar eigen huismerk en ontwikkelde het tal van huismerkproducten. Met dit huismerk wil Multipharma haar expertise en het toegankelijkheidsprincipe heel concreet maken voor haar patiënten door hen kwaliteitsproducten aan te bieden tegen een juiste prijs.

Ook de recente overname van de apotheken van Popelin BV (een afsplitsing van Goed Farma CVSO) moet gezien worden als een belangrijke investering in het coöperatieve apotheekmodel.

 

Zorg voor patiënten, maar ook voor de wereld rond ons (milieu, maatschappij, medewerkers)

Als belangrijkste patiëntencoöperatie in de Belgische apothekerswereld blijft Multipharma voortdurend innoveren. Niet alleen in de apotheek (Ambulante Zorg) maar ook buiten de apotheekmuren (Residentiële Zorg). Hierbij dragen we niet alleen zorg voor onze patiënten, maar ook voor onze medewerkers en de wereld waarin wij leven. Diversiteit, duurzaamheid en de strijd tegen sociaal onrecht zijn thema’s die ons nauw aan het hart liggen. Daarom engageren wij ons door met verschillende organisaties duurzame en impactvolle samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Het volledige Multipharma jaarverslag 2023 kan u HIER vinden


[i] Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Multipharma tussen 1 en 12 december 2023 bij 2.000 Belgen, representatief op geslacht, leeftijd, diploma en provincie.

 


 


Mieke Demeulenaere

Head of Communications & PR, Multipharma

 


 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Multipharma

Multipharma is de belangrijkste coöperatie in de Belgische apothekerswereld. Als toonaangevende speler in farmaceutische zorgverlening, wil Multipharma de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg versterken om zo de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Hiervoor rekent Multipharma op haar netwerk van 243 apotheken en de expertise van meer dan 1800 medewerkers. Via een dynamische omnichannel-aanpak en doorgedreven technologische innovaties staan zij in nauw contact met de patiënten. Multipharma beschikt eveneens over een hoogtechnologisch distributiecentrum en 2 innovatieve IMV-centra voor het individueel verpakken van geneesmiddelen op maat van patiënten in woonzorgcentra en andere zorginstellingen.

 

Neem contact op met