Multipharma-apothekers vaccineren tegen griep en Covid-19

Vaccinatiegraad tegen griep is nog te laag in België

Brussel, 6 oktober 2023. Sinds 28 februari 2022 zijn Belgische apothekers wettelijk gemachtigd om zelf Covid-19-vaccins voor te schrijven en toe te dienen aan patiënten in de apotheek. Op 5 oktober 2023 keurde het federale parlement een nieuwe wet (wijziging van de wet van 10 mei 2015 op de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg) goed die apothekers toelaat om, van zodra de wet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad, het seizoensgriepvaccin toe te dienen. Vaccinatie tegen griep wordt aanbevolen vanaf 15 oktober.

Multipharma werkt – in samenwerking met andere zorgverleners in de eerstelijnszorg - opnieuw actief mee aan deze vaccinatiecampagne. Niet alleen is vaccinatie door de apotheker een belangrijke schakel in het verhogen van de vaccinatiegraad, het benadrukt ook de veranderende rol van de apotheker als toegankelijke zorgverlener in de eerstelijnszorg.

Meer dan de helft van de Multipharma-apotheken staan klaar om hun patiënten te vaccineren tegen griep en Covid-19. Op www.multipharma.be kan u meer informatie vinden over de deelnemende apotheken en hoe een afspraak maken.

 

Vaccinatie in de apotheek: meerwaarde voor patiënt en volksgezondheid

Tijdens de coronacrisis is duidelijk gebleken welke belangrijke rol de apotheker in de eerstelijnsgezondheidszorg speelt. Multipharma is ervan overtuigd dat advies en zorgverlening aan patiënten een essentieel onderdeel zijn van apothekersberoep. Daarom heeft de patiëntencoöperatie tijdens de coronacrisis meteen het voortouw genomen in het test- en vaccinatiebeleid. In 2022 alleen al werden in totaal 24.000 Covid-19-vaccins toegediend in de Multipharma-apotheken. De laagdrempeligheid van de apotheek en de vertrouwensrelatie met de apotheker zijn voor de patiënt belangrijke factoren die meespelen om zich te laten vaccineren. ​ We kunnen stellen dat de Belgische apothekers tijdens de coronacrisis een belangrijke bijdrage hebben geleverd in het verhogen van de vaccinatiegraad van de bevolking, en dit in nauwe samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners. Volgens een recente studie (bron: Europe: COVID-19 vaccination rate by country 2023 | Statista ) neemt België nu een 3e plaats in de Europese Covid-19 vaccinatiegraad ranking. Enkel Portugal en Malta doen beter.

 

Niet alleen griepprik voorschrijven, maar ook toedienen van het griepvaccin

De succesvolle implementatie van de Covid-19-vaccinatiecampagne zal ongetwijfeld bijgedragen hebben tot de huidige wetswijziging, waardoor apothekers vanaf nu ook griepvaccins mogen toedienen. Eerder konden Belgische apothekers wel al een griepprik voorschrijven, maar nog niet toedienen.

Nu kunnen zij dus een belangrijke rol spelen in het verhogen van de griepvaccinatiegraad, en dus het voorkomen van ziekte en/of ziekenhuisopnames.

In België bedraagt de vaccinatiegraad tegen griep 46,2% bij personen die tot de risicogroep behoren. In Brussel is dit zelfs maar 35,4% (tegenover 39,3% in Wallonië en 51,9 % in Vlaanderen) (Bron: Gezondheidsenquête 2018 -https://www.sciensano.be/nl/biblio/gezondheidsenquete-2018-vaccinatie)

In Ierland, waar apothekers sinds 2011 griepvaccinaties toedienen in de apotheek, is de vaccinatiegraad tegen griep sinds dat jaar gestegen (Bron: Does pharmacy vaccination increase overall uptake? - VaccinesToday). Opvallend is dat ook het aantal vaccinaties door huisartsen een stijging kende, wat betekent dat zowel huisartsen als apothekers een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de griepvaccinatiegraad.

 

"Met de vaccinatie tegen griep, hopen we te kunnen bijdragen aan het verhogen van de vaccinatiegraad in België, die op dit moment nog onvoldoende is. Onze apothekers bereiken vaak een deel van de bevolking die weinig of geen medische zorg krijgt. Een recente iVox- enquête wees uit dat de huisarts de eerste referentie blijft voor gezondheidsinfo, maar dat 51% ook naar de apotheek gaat voor advies over een gezondheidsprobleem. In Wallonië en Brussel ligt dit cijfer zelfs nog hoger: respectievelijk 56% en 61%. We zijn ervan overtuigd dat vaccinatie door apothekers zeker een aanvulling kan zijn op vaccinatie door andere zorgverleners. Vaccinatie is een van de vele zorgverleningstaken die de apotheker op zich neemt. De veranderende focus van onze apothekers op zorgverlening impliceert dat ook de inrichting van onze apotheken steeds meer wordt afgestemd op deze taken. Zo voorzien we steeds meer aangepaste ruimtes om vaccinaties toe te dienen.” aldus Geert Reyniers, CEO Multipharma en zelf apotheker van opleiding.

Voor meer informatie over vaccinatie door onze apothekers kan u op www.multipharma.be terecht.

Mieke Demeulenaere

Head of Communications & PR, Multipharma

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Multipharma

Multipharma is de belangrijkste coöperatie in de Belgische apothekerswereld. Als toonaangevende speler in farmaceutische zorgverlening, wil Multipharma de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg versterken om zo de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Hiervoor rekent Multipharma op haar netwerk van 243 apotheken en de expertise van meer dan 1800 medewerkers. Via een dynamische omnichannel-aanpak en doorgedreven technologische innovaties staan zij in nauw contact met de patiënten. Multipharma beschikt eveneens over een hoogtechnologisch distributiecentrum en 2 innovatieve IMV-centra voor het individueel verpakken van geneesmiddelen op maat van patiënten in woonzorgcentra en andere zorginstellingen.

 

Contact