Bijna 70% van de Brusselaars gaat naar de apotheker voor gezondheidsadvies

Brusselse patiënten vinden apothekers meest toegankelijke zorgverleners - ​ Veel vraag naar slaapmedicatie in ​ Brussel

Brussel – 18 januari 2024. Onderzoeksbureau iVOX [i] peilde in opdracht van Multipharma naar wat patiënten concreet verwachten van hun apotheker. De Belgische patiëntencoöperatie – met een netwerk van 243 apotheken waarvan 43 in Brussel - voert deze peiling jaarlijks uit, zodat ze een duidelijke kijk heeft op de specifieke noden van haar patiënten.

De resultaten worden traditiegetrouw tijdens de maand januari - de maand waarin we elkaar een goede gezondheid wensen – bekendgemaakt. Eén van de meest opvallende conclusies van het onderzoek is dat patiënten – en Brusselaars in het bijzonder - hun apotheker als een belangrijk “gezondheidsklankbord” en als de meest laagdrempelige zorgverlener zien. Dat heeft vooral te maken met de veranderde rol van de apotheker. Het takenpakket van de apotheker omvat immers zo veel meer dan het louter afleveren van geneesmiddelen.

 

Patiënten blijven trouw aan fysieke apotheek

Brusselaars zijn vrij loyaal aan hun apotheker. Maar liefst 43% bezoekt maandelijks een fysieke apotheek. Meer dan de helft van de apotheekbezoekers zweert zelfs bij één vaste apotheek.

1 op 2 Brusselaars vindt dat de taak van de apotheker zich niet enkel moet beperken tot het afleveren van medicatie en andere gezondheids-en verzorgingsproducten.

Zo’n 67% van de Brusselaars geeft dat aan ze bij een medisch probleem of kwaaltje langsgaan bij de apotheek om advies te vragen. Dat is veel meer dan Vlamingen (52,8%) of Walen (55,3%).

Eén van de redenen hiervoor is dat de apotheker als de meest laagdrempelige eerstelijnszorgverlener beschouwd wordt (bijna 60 % van de respondenten). Dit heeft te maken met de veranderde rol van de apotheker. Het takenpakket van de apotheker omvat veel meer dan het louter afleveren van geneesmiddelen. Steeds meer patiënten doen een beroep op hun apotheker voor onder meer vaccinatie, diabetes screening en coaching en medicatienazicht.

Voor een aantal van deze nieuwe vormen van dienstverlening krijgt de apotheker nu ook een honorarium. Dit staat los van de aflevering van geneesmiddelen aan de patiënt, maar dient om de tijd die de apotheker besteedt aan deze dienst te vergoeden. Het verloningssysteem voor de apotheker evolueert dus meer naar een realiteit waarbij de zorgtaken worden vergoed en de economische marge op de verkoop van de producten minder speelt.

 

Ruim 70% van de Brusselaars vindt vaccinatie door de apotheker een meerwaarde

Ruim 70% van de Brusselaars vindt het een meerwaarde dat ze voor vaccinatie tegen Covid-19 en griep bij hun apotheker terecht kunnen.

Multipharma werkt – in samenwerking met andere zorgverleners in de eerstelijnszorg - actief mee aan de vaccinatiecampagnes tegen griep en Covid-19, met als gemeenschappelijk doel het verhogen van de vaccinatiegraad.

In 2023 werden in de Brusselse Multipharma-apotheken alleen al 6874 griepvaccins en 7166 Covid-19-vaccins toegediend. In totaal dienden onze Multipharma-apothekers meer dan 18.000 griepvaccins en 44.000 Covid-19 vaccins toe.

 

Medicatieminderen en juist gebruik van geneesmiddelen

2 op de 3 Brusselaars (64%) bespreken vragen over medicatie met hun apotheker.

Vaak wordt ervan uitgegaan dat apothekers patiënten aanzetten tot meer medicatiegebruik. Toch is dit niet zo.

Apothekers dragen net bij tot het reduceren van het medicatiegebruik. Zo zijn apothekers sinds 1 februari 2023 actief betrokken bij een project om de afbouw van slaapmedicatie te stimuleren. In 2023 lieten in België zo’n 5234 patiënten zich al begeleiden door hun apotheker.

Brusselaars slapen slecht. Uit het iVOX-onderzoek blijkt dat bijna 62% van de Brusselaars het afgelopen jaar slaapproblemen heeft ondervonden. Dat is meer dan in Vlaanderen (54%). Enkel in Wallonië slaapt men nog iets slechter (63,5%). Bijna 50% hiervan geeft aan dat ze hiervoor ook slaapmedicatie hebben genomen. Indien deze wordt voorgeschreven mag ze enkel kortstondig gebruikt worden omdat aangetoond is dat ze slechts zeer korte tijd effectief werkzaam is. Bij langdurig gebruik kunnen een aantal bijwerkingen een belangrijke impact hebben op het functioneren. Bij slaapmedicatie is een goede begeleiding door arts en apotheker dus essentieel.

Ook door het continu up-to-date te houden van het medicatieschema, is de apotheker in staat om met de patiënt en de andere zorgverleners in gesprek te gaan over de therapie(trouw) en het juiste gebruik van geneesmiddelen. Het project 'medicatienazicht' dat door het RIZIV goedgekeurd werd en sinds 1 april 2023 van start is gegaan, draagt hier zeker toe bij.

“Onze apothekers doen inderdaad zoveel meer dan het louter afleveren van geneesmiddelen”, benadrukt Geert Reyniers, CEO van Multipharma en zelf apotheker van opleiding. "Ze zijn in de eerst plaats zorgverleners, en een laagdrempelig aanspreekpunt voor wie met gezondheidsvragen zit. Ons beroep evolueert om in te kunnen spelen op de noden van de volksgezondheid. Ook in de toekomst willen we voor onze patiënten een belangrijk gezondheidsklankbord blijven. "

[i] Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Multipharma tussen 1 en 12 december 2023 bij 2.000 Belgen, representatief op geslacht, leeftijd, diploma en provincie.


Mieke Demeulenaere

Head of Communications & PR, Multipharma


 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Multipharma

Multipharma is de belangrijkste coöperatie in de Belgische apothekerswereld. Als toonaangevende speler in farmaceutische zorgverlening, wil Multipharma de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg versterken om zo de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. Hiervoor rekent Multipharma op haar netwerk van 243 apotheken en de expertise van meer dan 1800 medewerkers. Via een dynamische omnichannel-aanpak en doorgedreven technologische innovaties staan zij in nauw contact met de patiënten. Multipharma beschikt eveneens over een hoogtechnologisch distributiecentrum en 2 innovatieve IMV-centra voor het individueel verpakken van geneesmiddelen op maat van patiënten in woonzorgcentra en andere zorginstellingen.